Raquel Antoner
Professora de Ciències Socials Responsable de la revista digital Sota Montgrí www.sotamontgri.cat @SGsotamontgri